KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie.


1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno

2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mail: ochronadanych.bpsuleczyno@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą poprzez zamieszczenie utrwalonego wizerunku stronie społecznościowej w serwisie FACEBOOK, w celu promowania działań realizowanych przez Administratora Danych.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • a. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Administrator zamierza przekazywać dane na serwery serwisu FACEBOOK znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych osobowych nie wpływa na wykonanie innych czynności.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 

Statut

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin