Regulamin czytelni Regulamin wypozyczalni

O bibliotece

HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE

    Z inicjatywy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach założono w 1948 roku Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie. Początkowo placówka znajdowała się w tutejszej szkole, kierował nią nauczyciel Alfons Stencel. W 1950 roku została przeniesiona do oddzielnego pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy, gdzie pracę rozpoczęła  Agata Stencel. Krystyna Litwinek objęła kierownictwo placówki w 1979 roku, kiedy jej poprzedniczka przeszła na emeryturę. W międzyczasie biblioteka zmieniła swoją siedzibę, przeniosła się do oddzielnego pomieszczenia o powierzchni 80 m2 przy ul. Żeromskiego.

       W 1982 r. utworzono punkt biblioteczny w Mściszewicach, następnie w Węsiorach, Podjazach i Borku. W okresie wakacji  otwierano sezonowe punkty biblioteczne w ośrodkach wczasowych. Wówczas kierownikiem była już Irena Korda. Od 1984 r. pracę rozpoczęła Henryka Stencel. Bibliotekarki wspólnie z zaprzyjaźnionymi osobami wykonały katalogi : alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy, które usprawniły pracę w bibliotece.
        W 1988 r. biblioteka otrzymała nagrodę  - 150 tys. zł w konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy, Złoty Wawrzyn dla Biblioteki”. Księgozbiór znacznie się rozrósł i na koniec roku  wynosił 16695 woluminów.
       W 1995 r. Irena Korda przeszła na emeryturę, dyrektorem została Henryka Stencel.   W tymże  roku do pracy przyjęto Annę Kulas, która pracuje na  stanowisku kustosza.
         W 2001 r. biblioteka zakupiła komputer oraz oprogramowanie „Libra” i od tej pory sami opracowujemy książki. Cały księgozbiór jest w bazie komputerowej co znacznie ułatwia nam pracę.
       W 2006 r. wyremontowano dotychczasowy lokal oraz sąsiadujące z biblioteką pomieszczenie, utworzono oddzielnie wypożyczalnię i czytelnię o łącznej powierzchni        120 m2. Teraz możemy organizować spotkania autorskie u siebie (dotąd korzystaliśmy z uprzejmości strażaków). Gościliśmy p. Edmunda Lewańczyka, Romualda Koperskiego, Krzysztofa Petka, Martę Fox, Beatę Ostrowicką, Zbigniewa Branacha, Janusza Mamelskiego, Tomasza Fopke, Ewę Cichocką, Grzegorza Kasdepke i in.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie z siedzibą ul. Żeromskiego 12, 83-320 Sulęczyno, tel. 58 684-40-35

 2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e -mail: ochronadanych.bpsuleczyno@gmail.com

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego m.in. rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach

 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

 6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin: monitoring pozycji