A+ A-

REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE

1. Z czytelni może korzystać każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do :
a) pozostawienia w wyznaczonym miejscu okrycia, teczki, torby (bibliotekarz nie odpowiada za w/w rzeczy);
b) ostrożnego obchodzenia się ze zbiorami;
c) zachowania ciszy.
4. Z księgozbioru czytelni korzysta się tylko na miejscu.
5. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora niektóre pozycje można wypożyczyć poza teren czytelni , na czas ściśle określony.
6. Wykorzystane egzemplarze czasopism oraz książki należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.
7. Zabrania się palenia papierosów i spożywania posiłków w czytelni.
8. W razie uszkodzenia książki lub czasopisma czytelnik pokrywa koszty zniszczonej pozycji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy zawarte w REGULAMINIE WYPOŻYCZALNI  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA
 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZYTELNI BIBLIOTEKI

 1. Z komputera mogą korzystać bezpłatnie wszyscy czytelnicy po
 uprzednim wpisaniu się do Rejestru Odwiedzin w Czytelni.
 2. Przebywający w Czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy.
 3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi
 0,5 h. W przypadku braku zainteresowania ze strony innych osób
 czas może zostać wydłużony.
 5. Korzystamy tylko z zainstalowanych programów.
 6. Z drukarki i skanera można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 7. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość
 obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej
 pomocy w poszukiwaniu materiałów przez użytkowników.
 8. Użytkownikowi nie wolno:
 - instalować jakiegokolwiek oprogramowania
 - kasować programów
 - przeglądać stron internetowych o charakterze erotycznym
 - korzystać z komputera w celach zarobkowych
 9. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera lub oprogramowania
 należy zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Bibliotekarz ma prawo monitorowania pracy użytkownika.
 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 12. 2011 r.

pliki/suleczyno/szablon/pkontakt.png

83-320 Sulęczyno
ul. Żeromskiego 12
tel. 58 684-40-35

pliki/suleczyno/szablon/pgodziny.png

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 16:00
sobota - nieczynne

 


Statut

Inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna

Regulamin wypożyczalni

Regulamin czytelni

Regulamin organizacyjny

.

pliki/suleczyno/szablon/fotter_2.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_1.jpg pliki/suleczyno/szablon/kartuzy.jpg pliki/suleczyno/szablon/wojewodzka.jpg pliki/suleczyno/szablon/fotter_6.jpg
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin